WE CARE

Duurzaamheid

Duurzame actie gaat verder dan alleen ecologische overwegingen. Het omvat niet alleen de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen, maar ook sociale en bedrijfsaspecten.

an aerial view of a complete logistics site with solar panels for sustainability on the roof

Als onderdeel van ESG (Environmental, Social & Governance) bekijken we duurzaamheid vanuit een holistisch perspectief en nemen we ook maatschappelijke verantwoordelijkheid mee. Dit komt niet alleen tot uiting in maatschappelijke discussies, maar ook in de toenemende vraag van klanten naar duurzame oplossingen. Wat onze verantwoordelijkheid voor het milieu betreft, zijn we al bezig om onze uitstoot te verminderen en over te stappen op groene alternatieven om samen met onze klanten duurzame oplossingen te ontwikkelen en te implementeren.

Onze milieudoelstellingen

Wereldwijde inkoop van 100% groene stroom sinds januari 2023

Voor onze distributiecentra kopen we sinds begin 2023 100% groene elektriciteit in overal waar we geen elektriciteit voor eigen gebruik produceren met behulp van fotovoltaïsche systemen.

50% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030

We streven ernaar om de uitstoot van broeikasgassen door Scope 1 en Scope 2 tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het vertrekpunt van 2018. Op dezelfde manier hebben we ons tot doel gesteld om tegen 2030 50% van de broeikasgassen uit Scope 1, 2 en 3 per pakket te verminderen.

Compensatie van onvermijdelijke broeikasgasemissies vanaf 2030

Vanaf 2030 wordenonvermijdelijke emissies gecompenseerd uit een portefeuille van vrijwillige klimaatbeschermingsprojecten die de CO2-uitstoot op lange termijn uit de atmosfeer binden en zo de door ons veroorzaakte uitstoot effectief neutraliseren.

De gezamenlijke afweging van economische, ecologische en sociale aspecten in onze logistieke processen is voor ons een absolute noodzaak. Daarom staat 'duurzame logistiek' voor ons synoniem met een investering in de toekomst.

Andreas Barth President Tech & Head of ESG

Onze activiteiten

Op veel locaties gebruiken we onze eigen zonne-energie, we kopen wereldwijd 100% groene stroom in en we werken voortdurend aan de energie-efficiëntie van onze locaties. Onze gebouwen voldoen aan hoge normen en zijn gecertificeerd. We hechten ook veel belang aan transparante rapportage over de impact op het milieu.

Klimaatrapport 2022

Lees meer over onze vooruitgang, successen en uitdagingen in het laatste 2022 Klimaatrapport.

Lees het 2022 rapport hier