DEĞER VERİYORUZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik eylemleri, salt ekolojik kaygıların ötesine geçmiştir. Sadece doğal kaynaklarımızın korunmasını değil, aynı zamanda sosyal ve kurumsal yönleri de kapsamaktadır.

an aerial view of a complete logistics site with solar panels for sustainability on the roof

ESG'nin (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) bir parçası olarak sürdürülebilirliğe bütünsel bir perspektiften bakıyor ve sosyal sorumluluğu da dahil ediyoruz. Bu sadece toplumsal söylemde değil, aynı zamanda müşterilerin sürdürülebilir çözümlere yönelik artan taleplerinde de kendini gösteriyor. Çevresel sorumluluğumuz konusunda, emisyonu azaltmaya ve yeşil alternatiflere geçiş yapmaya özen gösteriyor, müşterilerimizle birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek ve uygulamaya geçirmek için çaba sarf ediyoruz.

Çevresel
sürdürülebilirlik hedeflerimiz

Ocak 2023'ten itibaren dünya çapında %100 yeşil elektrik

Dağıtım merkezlerimiz için, fotovoltaik sistemler yardımıyla kendi kullanımımız için elektrik üretmediğimiz her yerde 2023 yılının başından beri %100 yeşil elektrik satın alıyoruz.

2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında %50 azalma

Kapsam 1 ve Kapsam 2'den kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 referans değerine kıyasla %50 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Benzer şekilde, 2030 yılına kadar paket başına Kapsam 1, 2 ve 3'ten kaynaklanan sera gazlarını %50'sini azaltmayı hedefliyoruz.

Kaçınılmaz sera gazı emisyonlarının 2030'dan itibaren dengelenmesi

2030'dan itibaren, kaçınılmaz emisyonlar, uzun vadede atmosferdeki CO2 emisyonlarını bağlayan ve böylece neden olduğumuz emisyonları etkili bir şekilde nötralize eden gönüllü iklim koruma projeleri ile dengelenecek.

Lojistik süreçlerimizde ekonomik, ekolojik ve sosyal unsurların birlikte ele alınması bizim için mutlak bir gerekliliktir. Bu nedenle 'sürdürülebilir lojistik' bizim için geleceğe yatırımla eş anlamlıdır.

Andreas Barth President Tech & Head of ESG

FAALİYETLERİMİZ

Birçok tesiste kendi güneş enerjimizi kullanıyor, dünya çapında %100 yeşil elektrik tedarik ediyor ve tesislerimizin enerji verimliliğini sürekli olarak geliştiriyoruz. Binalarımız yüksek standartlara uygun ve sertifikalıdır. Çevresel etkilere ilişkin şeffaf raporlamaya da büyük önem veriyoruz.

İklim Raporu 2022

En son 2022 İklim Raporu'nda ilerlememiz, başarılarımız ve karşılaştığımız zorluklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

2022 raporunu buradan okuyabilirsiniz