Afdruk

Imprint conform § 5 Duitse wet inzake telemedia (Telemediengesetz)

Eigenaar van deze website

Arvato SE
Reinhard-Mohn-Straße 22
33333 Gütersloh
Duitsland

Telefoon +49 511 8999 55650
E-mail
https://arvato.com

Arvato SE
Btw-nummer: DE 319 051 807
Handelsregister: Rechtbank Gütersloh HRB 11370
 
Managing directors:
Andreas Barth, Julia Börs, Frank Schirrmeister, dr. Thorsten Winkelmann

Verantwoordelijk voor inhoud:
Lars Grundmeier, Arvato Communications, Arvato SE

Aansprakelijkheid:
Alle informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd. We stellen alles in het werk om de beschikbare informatie continu aan te vullen en te actualiseren. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie compleet, juist en volledig actueel is. Arvato SE verstrekt deze informatie zonder enige zekerheid of garantie van welke aard dan ook, hetzij expliciet, hetzij impliciet. Arvato SE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect gerelateerd is aan het gebruik van deze website, tenzij deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove nalatigheid door de Arvato Business Group. Onze webpagina's bevatten links naar externe websites. Deze links zijn louter informatief bedoeld. Wij hebben geen invloed op de ontwikkeling van de inhoud van deze gelinkte websites. De eigenaren van de gelinkte pagina's zijn daarom als enigen verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
 
Copyright:
Copyright 2023 / Arvato SE. Alle rechten voorbehouden. Al het materiaal op deze website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, logo's en ander materiaal (hierna gezamenlijk: "Inhoud") en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsstijl, zijn eigendom van Arvato SE of daaraan gelieerde ondernemingen. U stemt ermee in dat u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arvato SE de inhoud van de website niet zult kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, overdragen, wijzigen of distribueren, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze rechten gelden en zijn beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu bestaan of in de toekomst worden ontwikkeld. Deze verklaring geldt tevens voor alle inhoud die op deze website is opgenomen en die eigendom is van een andere licentiegever.

Sociale media
Deze imprint geldt voor de volgende profielen op sociale media:

Gelicentieerde rechten:
Deze website gebruikt foto's van Adobe (https://stock.adobe.com/de/).
 
Geldig vanaf: augustus 2023