WE CARE

Milieuduurzaamheid

Als wereldwijd logistiek dienstverlener gaat onze ambitie verder dan het transporteren van goederen van A naar B. We zetten ons in om met onze acties een positieve impact te hebben op het milieu en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

an aerial view of a complete logistics site with solar panels for sustainability on the roof

Als onderdeel van onze verantwoordelijkheid voor het milieu implementeren we al duurzame milieu-initiatieven die betrekking hebben op alle aspecten van onze bedrijfsactiviteiten.  Van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van energiezuinige technologieën tot het overschakelen op milieuvriendelijkere alternatieven en het vermijden van afval - we houden rekening met onze impact op het milieu in de supply chain. Door gebruik te maken van de nieuwste innovaties werken we samen met onze klanten aan duurzame oplossingen die een balans vinden tussen efficiënte processen en bescherming van het milieu.

Onze milieudoelstellingen

Wereldwijde inkoop van 100% groene stroom sinds januari 2023

Voor onze distributiecentra kopen we sinds begin 2023 100% groene elektriciteit in overal waar we geen elektriciteit voor eigen gebruik produceren met behulp van fotovoltaïsche systemen.

50% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030

We streven ernaar om de uitstoot van broeikasgassen door Scope 1 en Scope 2 tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het vertrekpunt van 2018. Op dezelfde manier hebben we ons tot doel gesteld om tegen 2030 50% van de broeikasgassen uit Scope 1, 2 en 3 per pakket te verminderen.

Compensatie van onvermijdelijke broeikasgasemissies vanaf 2030

Vanaf 2030 wordenonvermijdelijke emissies gecompenseerd uit een portefeuille van vrijwillige klimaatbeschermingsprojecten die de CO2-uitstoot op lange termijn uit de atmosfeer binden en zo de door ons veroorzaakte uitstoot effectief neutraliseren.

Onze activiteiten

Op veel locaties gebruiken we onze eigen zonne-energie, we kopen wereldwijd 100% groene stroom in en we werken voortdurend aan de energie-efficiëntie van onze locaties. Onze gebouwen voldoen aan hoge normen en zijn gecertificeerd. We hechten ook veel belang aan transparante rapportage over de impact op het milieu.

Arvato Klimaatrapport

Lees meer over onze vooruitgang, successen en uitdagingen in het laatste Klimaatrapport.