VERİ KORUMA

Veri gizliliği politikası, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) 12. maddesi ve devamı maddelerinin gerekliliklerine uygun olarak bilgi sağlama yükümlülüğünü yerine getirir ve kişisel verilerinizin (bundan böyle "veriler" olarak anılacaktır) Arvato web sitesinde (bundan böyle "web sitesi" olarak anılacaktır) işlenmesine ilişkin genel bir bakış sunar.

1. Verilerimin işlenmesinden kim sorumludur?

Arvato SE
Reinhard-Mohn-Straße 22
33333 Gütersloh
Almanya

Telefon +49 5241 80-70136
İletişim
https://arvato.com

verilerinizin web sitesinde işlenmesinden sorumludur. Yukarıdaki "Veri koruma görevlisine" posta adresini kullanarak veya data-privacy@arvato-supply-chain.com e-posta adresini kullanarak Arvato SE'nin veri koruma görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Arvato SE (bundan böyle "biz" veya "bize" olarak anılacaktır) kişisel verileri GDPR ve Alman Federal Veri Koruma Yasası (bundan böyle "BDSG" olarak anılacaktır) hükümlerine uygun olarak işlemektedir.

2. Hangi veriler kaydedilir?

Web sitesini ziyaretinizle bağlantılı olarak ve yalnızca teknik, sözleşmesel veya yasal olarak gerekli olduğu durumlarda, verileriniz istenen içeriği görüntülemek ve web sitesinin özelliklerini kullanmanızı kolaylaştırmak için işlenecektir.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde, ona erişmek için kullanılan bilgisayardan otomatik olarak bilgi toplanır (bundan böyle "erişim verileri" olarak anılacaktır). Bu erişim verileri, web sitesinde talep ettiğiniz içerik ve kullanım davranışınız ile ilgili ayrıntıların yanı sıra tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi, internet servis sağlayıcısı, web sitesinin kullanım tarihi ve saati, daha önce ziyaret edilen web siteleri ve web sitemiz aracılığıyla yeni erişilen web siteleri ve bilgisayarın IP adresi ("sunucu günlük dosyaları" olarak da anılır) hakkında bilgileri içerir. Web izleme kullanılarak erişim verilerinden takma adlı kullanım profilleri oluşturulur ve analiz edilir. Bu nedenle sizi kişisel olarak tanımlamamız mümkün değildir.

Prensip olarak, web sitesi hakkımızda bilgi edinme gibi özellikleri verilerinizi girmeden kullanabilirsiniz. Ancak, bizimle iletişime geçmek veya bir haber bültenine kaydolmak gibi belirli özellikleri kullanırken adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefonunuz gibi verileri girmeniz gerekir. Zorunlu bilgiler genellikle * ile işaretlenir.

3. Hangi çerezler kullanılmaktadır?

Web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Kaydedilen çerezler, kullandığınız tarayıcı tarafından belirlenir. İlgili internet sitesine tekrar erişildiğinde, web tarayıcısı çerezlerin içeriğini geri gönderir ve kullanıcının tanınmasını sağlar. Çerezler belirli bir süre ile sınırlıdır (örneğin, tarayıcı oturumu sona erdiğinde). Ayrıca, tarayıcınızın ayarlarını kullanarak çerezleri istediğiniz gibi yapılandırabilir ve silebilirsiniz. Ancak bunları zamanından önce silmek, web sitesinin özelliklerinin yalnızca sınırlı bir ölçüde kullanılabilir olmasına yol açabilir.

Web sitesi iki tür çerez arasında ayrım yapar: işlevsel çerezler ve isteğe bağlı çerezler. İşlevsel çerezler, web sitesini teknik ve işlevsel olarak kusursuz bir şekilde sağlamak için kullanılır. (örn. kullanıcının tanımlanması ve kimlik doğrulaması, dil ayarları, resimlerin görüntülenmesi). İşlevsel çerezler olmadan, web sitesinin özellikleri yalnızca sınırlı bir ölçüde kullanılabilir. İsteğe bağlı çerezler, kullanıcı davranışını kaydederek ve istatistik şeklinde analiz ederek web sitesinin özelliklerini optimize etmeye yardımcı olur.

Prensip olarak, çerezler yalnızca çevrimiçi tanıma işlevi görür ve kişiselleştirilmez. Çerezler tarafından oluşturulan bilgiler, Bölüm 2'ye uygun erişim verileri gibi başka verilerle birleştirilirse (örn. web izleme kullanılırken) çerezler kişisel verileri içerebilir. Prensip olarak, bu tür bir kombinasyon yalnızca takma ad verilmiş biçimde gerçekleşir. Kişisel bir kombinasyona yalnızca izin verdiyseniz veya yasaların izin verdiği durumlarda izin verilir.

4. Hangi veriler hangi amaçlarla toplanıyor?

Veri işlemenin amaçları teknik, sözleşmeye dayalı veya yasal gerekliliklere dayanabilir veya varsa verilen izne dayalı olabilir. Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

  • Web sitesinin sağlanması ve teknik güvenliğin garanti edilmesi, özellikle teknik hataların düzeltilmesi ve yetkisiz tarafların web sitesi sistemlerine erişmemesini sağlamak;
  • Web sitesinin sizin için daha verimli ve ilgi çekici olacak şekilde tasarlanması ve pazar araştırması yapılması amacıyla kapsam ölçümleri ve web analizleri;
  • İletişim, sözleşme başlatma ve müşteri hizmetleri;
  • Ücretsiz indirmelerin sağlanması; ve
  • Reklam iletişimi.

Bu veri koruma amaçlarıyla ilgili bilgileri bu veri gizliliği politikasının aşağıdaki bölümlerinde bulabilirsiniz.

4.1 Web Sitesinin Teknik Hükümleri

4.1.1 Veri İşleme Açıklama ve Kapsamı
Web sitesinin işlevselliği, güvenlik analizlerinin uygulanması ve saldırılara karşı savunma için, sunucu günlük dosyaları, erişim verilerinin bir parçası olarak, ona erişen bilgisayar sistemi tarafından tahakkuk eden Bölüm 2'ye uygun olarak ve web sitesinin kullanımı sırasında otomatik olarak toplanır ve geçici olarak saklanır. Sunucu günlük dosyaları diğer verilerle birlikte saklanmaz. Sunucu günlük dosyalarını istatistiksel analizler, teknik aksaklıkları analiz etmek ve düzeltmek, saldırı ve dolandırıcılık girişimleriyle mücadele etmek ve web sitesinin işleyişini optimize etmek için kullanıyoruz.

4.1.2 Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
Sunucu günlük dosyalarının toplanmasının yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (f)'dir. Meşru menfaatler, web sitesinin işlevselliğinde, güvenlik analizlerinin gerçekleştirilmesinde ve tehlikelere karşı savunmada yatmaktadır.

4.1.3 Saklama süresi veya bu süreyi belirleme kriterleri
Web siteleri yüklendikten sonra, sunucu günlük dosyaları web sunucusunda saklanır ve burada yer alan IP adresi, Telekomünikasyon Yasası ("TKG") gerekliliklerine uygun olarak en geç yedi gün sonra silinir. Somut şüphe varsa ve değerlendirme ve açıklama amacıyla bunun ötesine geçen depolamanın yasal olarak gerekli olması durumunda diğer düzenlemeler geçerlidir.

4.1.4 İtiraz veya eleme hakkı
Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz hakkınızı kullanmak isterseniz, lütfen 1. maddede belirtilen iletişim adresiyle iletişime geçin.

4.2 İletişim Formu

4.2.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Web sitesinde, bir iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçme seçeneği vardır. Bu fırsatı değerlendirirseniz, bize e-posta adresiniz, telefon numaranız, adınız ve soyadınız ve sorunuz ("iletişim bilgileri" olarak da anılır) gibi verilerinizi sağlayacaksınız. İletişim bilgileri yalnızca sorgunuzu işlemek için saklanır ve kullanılır (örneğin, ürünler ve hizmetlerle ilgili sorular).

4.2.2 Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
İletişim bilgilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı genellikle GDPR Madde 6 (1) (f)'dir. Özel sorgunuzun işlenmesinde ve daha fazla iletişimde meşru menfaatler vardır. İletişime geçme amacınız bir sözleşme yapmaksa (örneğin hizmetlerimizden yararlanmak), sözleşmenin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) b olacaktır.

4.2.3 Saklama süresi veya bu süreyi belirleme kriterleri
Sorgunuzu işleme koyduktan ve daha fazla iletişimi sonlandırdıktan sonra iletişim bilgileriniz silinecektir. İletişime geçme amacının bir sözleşme yapmak olması durumunda başka düzenlemeler de geçerlidir. Bu amaçla, veriler yalnızca sözleşmeye dayalı ve/veya yasal saklama süreleri (şu anda 6 ila 10 yıl) tamamlanana kadar saklanacaktır.

4.2.4 İtiraz veya eleme hakkı
Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, iletişim bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz hakkınızı kullanmak isterseniz, lütfen 1. maddede belirtilen iletişim adresiyle iletişime geçin. İtiraz ederseniz, sorgunuzun işlenmesi devam edemez. Bir sözleşme başlatmak veya bir sözleşme yapmak için iletişim bilgilerinizin saklanması gerekiyorsa başka düzenlemeler de geçerlidir.

4.3 Veri sahibi haklarının ileri sürülmesi

4.3.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Bu gizlilik politikası, veri koruma yasası kapsamında veri sahibi haklarını kullanma olasılığı hakkında sizi bilgilendirir. Talebinize kapsamlı bir şekilde cevap verebilmek için, kanunen kimliğinizi doğrulamakla yükümlüyüz. Bu, verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak içindir. Bu amaçla, pasaportunuzun bir kopyasını veya kendiniz ve kişisel veri işleme hakkında benzer bilgiler vermeniz gerekebilir. Sağlanan bu bilgilerde, kimliğinizi kanıtlamak için gerekli olmayan bilgileri atlayabilirsiniz (örneğin, pasaport kopyasında, göz rengi, boy veya uyruk karartılmış olabilir). Bilgi sağlamadan, veri sahibi haklarınızı yerine getiremeyiz.

4.3.2 Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
GDPR uyarınca, veri sahibi haklarını ileri sürmek için verilerinizi yasal olarak işlemekle yükümlüyüz. Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (c)'dir.

4.3.2 Saklama süresi veya bu süreyi tanımlama kriterleri
Veri sahibi haklarının ileri sürülmesiyle ilgili olarak sizinle yapılan yazışmaları üç yıllık bir süre boyunca saklarız. Bu, bize bir tane verirseniz, kişisel kimliğinizin işaretli bir kopyası gibi kimlik kanıtlarını içermez. Bu, kimliğiniz onaylandıktan sonra silinecektir.

4.3.3 İtiraz veya eleme hakkı
Veri sahibi haklarınızı yerine getirmek için verilerinizin işlenmesi gereklidir. Bu bakımdan itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

4.4 Ücretsiz içerik indirme (ör. çalışmalar, teknik incelemeler)

4.4.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Web sitesi aracılığıyla, iş alanlarımızdan güncel konularla ilgili çalışmalar veya teknik incelemeler gibi sağladığımız içeriği indirebilirsiniz. İndirdiğinizde, iletişim bilgileriniz kayıt ekranı aracılığıyla bize gönderilecek ve saklanacaktır. Bunu yaparken indirme işleminizin tarihini ve saatini de kaydedeceğiz. İndirme isteğe bağlıdır, ücretsizdir ve genellikle web sitesinin diğer özelliklerinden bağımsızdır. Daha fazla ayrıntıyı sözleşme hükümlerinde görebilirsiniz.

4.4.2 Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
Ücretsiz içeriğin indirilmesi, size sunduğumuz çevrimiçi bir özelliktir. İlgili verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1) (b) kapsamındaki sözleşmedir.

4.4.3 Saklama süresi veya bu süreyi belirleme kriterleri
Verileriniz, ücretsiz içeriğin indirilmesiyle ilgili sözleşmeyi yürütmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. İndirme işlemi başarıyla tamamlandığında sözleşme otomatik olarak sona erer. Sözleşmenin sona ermesinden sonra, verileriniz yalnızca sözleşmeye dayalı ve/veya yasal saklama süreleri (şu anda 6 ila 10 yıl) tamamlanana kadar saklanacaktır.

4.4.4 İtiraz veya eleme hakkıÜcretsiz içeriğin indirilmesini düzenleyen sözleşmeyi yerine getirmek için verilerinizin işlenmesi gereklidir. Bu bakımdan itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

4.5 Etkinliklere kayıt

4.5.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Web sitesi aracılığıyla belirli etkinliklere kayıt olabilirsiniz. Etkinlikler genel olarak iş alanlarımızdaki güncel konular ve gelişmelerle ilgili sunumlardan oluşmaktadır. Tarafımızca sağlanan odalarda veya sanal bir etkinlik (ör. web semineri) olarak gerçekleşebilirler. Hizmet portföyümüzü, yeni ürün ve hizmetlerimizi sunmak da mümkündür. Kişisel verileriniz (unvan, ad, soyad, şirket, işletme), iletişim verileriniz (iş e-posta adresi), katılım tarihiniz ve yemeğe katılımınıza ilişkin bilgiler tarafımıza iletilecek ve katılımınız için işlenecektir. Ayrıca, programa katılımınızla  ilgili bilgileri, beslenme bilgilerini ve konaklama ve/veya otel ihtiyacıyla ilgili bilgileri, bu bilgileri bize isteğe bağlı olarak vermeniz halinde de işleyeceğiz. Ayrıca kaydınızın tarihini ve saatini de kaydedeceğiz. Ayrıca, ilgili etkinlik hakkında sizi bilgilendirmek için (örn. etkinliğin özellikleri, güncellemeler) sağladığınız iletişim bilgilerine bilgi e-postaları göndeririz. Verileriniz yalnızca etkinliğe katılımınız için gerekliyse üçüncü taraflara (örn. organizatör, otel) aktarılır.

4.5.2 Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
Verilerinizi, tarafımızca düzenlenen etkinliğin organizasyonu ve düzenlenmesi için işliyoruz. Etkinliklere katılım, bizden size dijital bir teklifi temsil eder. Bölüm 4.5.1 kapsamında toplanan verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1) (b) uyarınca sözleşmenin yürütülmesidir.

4.5.3 Saklama süresi veya bu süreyi belirleme kriterleri
Verileriniz, belirli etkinliklere katılım için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Katılımınızdan sonra, verileriniz sözleşmeden doğan ve/veya yasal saklama süreleri (şu anda 6 ila 10 yıl) yerine getirilene kadar saklanacaktır. Sınırlı sayıda katılımcımız nedeniyle size bir katılım onayı gönderemezsek, verilerinizin daha fazla işlenmesinin amacı artık geçerli değildir ve verileriniz, silme işlemine yasal saklama süreleri tarafından itiraz edilmeyene kadar üç aylık bir süre içinde silinecektir.

4.5.4 İtiraz veya eleme hakkı
Belirli bir etkinliğe katılabilmeniz için verilerinizin işlenmesi gereklidir. Bu bakımdan itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

4.7 Ticari müşteri anketi

4.7.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
Ticari müşteri ilişkilerimizin bir parçası olarak, memnuniyeti artırmak ve hizmetlerimizi geliştirmek için zaman zaman müşteri anketleri yaparız. Müşteri anketi ticari müşterilerimize yöneliktir, ancak irtibat kişisi olarak hareket ediyorsanız genellikle iletişim bilgilerinizi müşteri veritabanımızda saklarız. İletişim bilgilerinizi, sizi müşteri anketine katılmaya davet etmek için kullanırız. Katılım gönüllülük esasına dayalıdır ve gelecekte müşteri anketlerine katılmak için artık davetiye almak istemediğinizi istediğiniz zaman bize bildirme seçeneğiniz vardır.

4.7.2 Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
İletişim bilgilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (f)'dir. Müşteri hizmetleri ve elde tutma ve hizmetlerimizin iyileştirilmesinde meşru menfaatler vardır.

4.7.3 Saklama süresi veya süreyi belirleme kriterleri
Prensip olarak, anket sonuçları iş ilişkisi süresince saklanacaktır. Anket sonuçlarının tamamen istatistiksel verilerden oluşması durumunda diğer hükümler uygulanır.

4.7.4 İtiraz veya eleme hakkı
Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, iletişim bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz hakkınızı kullanmak isterseniz, lütfen 1. maddede belirtilen iletişim adresiyle iletişime geçin.

4.8 Ağ izleme

Bu web sitesi, kullanım kolaylığını optimize eden ve web sitesinin kapsamını ölçen hizmetler içermektedir. Bu amaçla, erişim verileriniz Madde 2'ye uygun olarak kaydedilir ve çerezlerin kullanımı ile kullanım davranışı Madde 3'e uygun olarak analiz edilir. Prensip olarak, web izleme kişisel olarak tanımlanmanızı gerektirmez. Oturum açma bilgilerinizde yer alan IP adresi ya hiç kullanılmaz ya da yalnızca kısaltılmış biçimde kullanılır ve bu nedenle yalnızca takma adlı kullanım profilleri oluşturulur. Bu olduğunda, prensip olarak diğer verilerle birleştirilmez ve istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Kişisel kullanım profilleri yalnızca istisnai durumlarda ve yalnızca izin verdiğiniz durumlarda oluşturulur.

Web izleme hizmetleri, kullanım profilini kendi amaçları için değil, talimatlarımıza göre işleyen hizmet sağlayıcılar tarafından düzenli olarak sağlanır. Bu, sipariş işleme sözleşmelerine dayalı olarak sağlanır. Hizmet sağlayıcıların Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı (bundan böyle "AB/AEA" olarak anılacaktır) dışında ofisleri varsa, üçüncü ülke aktarımı olarak adlandırılan durum gerçekleşir. Buna izin verdiyseniz, Avrupa standardına uygun bir veri koruma düzeyi için garantiler verdiysek veya Avrupa Komisyonu üçüncü ülkeyi güvenli bir üçüncü ülke olarak sınıflandırdıysa buna izin verilir. İlgili hizmetin üçüncü ülke transferi aşağıda detaylandırılmıştır. Verilerinizin alıcıları ve üçüncü ülke aktarımı hakkında daha fazla bilgiyi Bölüm 6 ve 7'de bulabilirsiniz.

4.8.1 Google Etiket Yöneticisi
Web sitesi Google Etiket Yöneticisi'ni kullanır. Bu hizmet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (Google Inc.) tarafından sağlanmaktadır. Google Etiket Yöneticisi, bu web sitesine entegre edilmiş web izleme hizmetlerini ve "etiketler" (bir web sitesi kodu için yer tutucular) kullanan diğer hizmetleri yönetmek için kullanılabilir. Google Etiket Yöneticisi yalnızca bu etiketleri uygular. Google Etiket Yöneticisi tarafından hiçbir çerez kullanılmaz ve hiçbir kişisel veri toplanmaz. Google Etiket Yöneticisi yalnızca diğer etiketleri tetikler ve bu da veri toplayabilir. Ancak, Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez.

4.8.2 Google Analytics
Bu web sitesi Google Analytics hizmetini kullanmaktadır. Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (bundan böyle "Google" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanım kolaylığını optimize etmek için takma adlı bir kullanım profili oluşturur. Takma ad, verileriniz Google'a iletilmeden önce IP adresinin kısaltılması ve kimliğinizle ilgili sonuçların çıkarılmasının mümkün olmaması ile sağlanır. Takma adlı kullanım profili, kullanım kolaylığını optimize etmek amacıyla iletimden sonra analiz edilir. Diğer Google verileriyle birleştirilmez. Bir sipariş işleme sözleşmesi aracılığıyla, Google'ın verileri yalnızca talimatlarımıza uygun olarak işlemesini sağlarız.

Google Analytics tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi Google'ın veri gizliliği politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

4.8.3 SalesViewer teknolojisinin kullanımı
Bu web sitesi, pazarlama, pazar araştırması ve optimizasyon amaçlarıyla ilgili verileri toplamak ve kaydetmek için web sitesi operatörünün meşru menfaatleri temelinde (Bölüm 6 paragraf 1 lit.f GDPR) SalesViewer® GmbH'nin SalesViewer® ® teknolojisini kullanır.

Bunu yapmak için, şirketle ilgili verileri ve buna göre web sitesi kullanımını yakalamaya yarayan javascript tabanlı bir kod. Bu teknoloji kullanılarak yakalanan veriler, geri alınamayan tek yönlü bir işlevle (hashing olarak adlandırılır) şifrelenir. Veriler hemen takma ad verilir ve web sitesi ziyaretçilerini kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz

Salesviewer tarafından saklanan veriler, amaçlanan amaçları için artık gerekli olmadıklarında ve bunları saklamak için herhangi bir yasal zorunluluk olmadığında silinecektir.

Veri kaydı ve depolama, SalesViewer'ın verilerinizi kaydetmesini önlemek için www.salesviewer.com/opt-out tıklanarak gelecekte derhal geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda yürürlükten kaldırılabilir  .® Bu durumda, bu web sitesi için bir devre dışı bırakma çerezi cihazınıza kaydedilir. Tarayıcıdaki çerezleri silerseniz, bu bağlantıya tekrar tıklamanız gerekecektir.

4.8.4 LinkedIn İçgörü Etiketi
Web sitemiz, LinkedIn Ireland Unlimited Company'nin "LinkedIn İçgörü Etiketi" dönüştürme aracını kullanır. Bu araç, web tarayıcınızda aşağıdaki bilgilerin toplanmasına izin veren bir çerez oluşturur: IP adresi, cihaz ve tarayıcı özellikleri ve sayfa etkinlikleri (örn. sayfa görüntülemeleri). Bu veriler şifrelenir, yedi gün içinde anonimleştirilir ve anonimleştirilen veriler 90 gün içinde silinir. LinkedIn, Arvato ile herhangi bir kişisel bilgi paylaşmaz, ancak web sitesinin hedef kitlesi ve görüntüleme performansı hakkında anonimleştirilmiş raporlar sunar. Ayrıca LinkedIn, İçgörü Etiketi aracılığıyla yeniden hedefleme imkanı sunar. Arvato bu verileri, sizi bir Web sitesi ziyaretçisi olarak tanımlamadan Web sitesi dışında hedefli reklamlar görüntülemek için kullanabilir. LinkedIn'in gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen LinkedIn gizlilik bildirimine bakın.

LinkedIn üyeleri, kişisel bilgilerinin tanıtım amaçlı kullanımını hesap ayarlarından kontrol edebilir. Web sitemizdeki Insight etiketini devre dışı bırakmak ("devre dışı bırakmak") için buraya tıklayın.

4.8.5 Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
Takma adlı kullanım profillerinin toplanması ve analizinin yasal dayanağı, Alman Telemedya Yasası (TMG) Madde 6 (1) f GDPR/Bölüm 15 (3)'tür. Web sitesinin kullanım kolaylığının optimizasyonu ve kapsamın ölçülmesi konusunda meşru menfaatlerimiz var.

4.8.6 Saklama süresi veya bu süreyi belirleme kriterleri
Web izleme hizmetleri kullanılırken toplanan ve analiz edilen veriler, genellikle siz kullanımına itiraz edene kadar saklanır. Çerezlerin saklanma süresi genellikle 24 aydan fazla değildir.

4.8.7 İtiraz veya eleme hakkı
Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek ve/veya mevcut tarayıcı eklentilerini indirmek ve yüklemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics'in kullanımına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Buna ek olarak, "Your Online Choices" özdenetim girişiminin bir parçası olan tüm sağlayıcılar tarafından web takibini www.youronlinechoices.eu bağlantı aracılığıyla merkezi olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

4.11 Online Başvuru/ Kariyer

4.11.1 Veri işlemenin tanımı ve kapsamı
İş ilanları, Arvato'ya iş başvurusunda bulunmak için kullanabileceğiniz bu web sitesinde yayınlanmaktadır. İş ilanı aracılığıyla Bertelsmann başvuru portalına yönlendirilirsiniz. Bu nedenle, çevrimiçi başvurunuz için başvuru süreci için fiili veri işleme bu web sitesinde gerçekleşmez. İş ilanlarının sorumluluğu, onları yayınlayan şirkete aittir. Bu şirket aynı zamanda çevrimiçi başvurunuzu alırken verilerinizi düzenli olarak alan şirkettir. Bu nedenle verileriniz başka taraflara iletilmez

Kayıt sırasında ve başvuru profilinizi oluştururken çevrimiçi başvurunuz için veri işleme hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz ve aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: https://jobsearch.createyourowncareer.com/content/Privacy-Policy/?locale=en_US

4.11.2 Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı
Belirli bir iş ilanı için çevrimiçi başvurunuz alındığında, verileriniz işe alım amacıyla işlenecektir. İş sözleşmesi başlatma aşamasında, potansiyel işvereniniz, boş pozisyon için gerekli olan uzmanlık becerilerine ve kişisel niteliklere sahip olmanızı sağlamakla ilgilenmektedir. Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6 (1) (b) kapsamındaki sözleşmedir.

4.11.3 Saklama süresi veya bu süreyi belirleme kriterleri
Verileriniz yalnızca işe alım kararı için gerekli olduğunda işlenir. Çevrimiçi başvuruyu tamamladıktan sonra, verileriniz yasal saklama süresinin bitiminden sonra (altı ay) silinecektir.

4.11.4 İtiraz etme veya eleme hakkı
Verilerinizin işlenmesi, işe alım kararı, yani (ön) sözleşme amaçları için gereklidir. Bu nedenle itiraz etme seçeneği yoktur.

5. Harici hizmet sağlayıcılar ve içerik

Web sitemize harici hizmetler ve içerik ekliyoruz. Bu tür bir hizmeti kullanırsanız veya size üçüncü taraf içeriği gösterilirse, teknik iletişim verileri siz ve söz konusu sağlayıcı arasında paylaşılacaktır.

Ayrıca, söz konusu hizmetlerin veya içeriğin sağlayıcısının verilerinizi kendi başka amaçları için işleyeceği ortaya çıkabilir. Bildiğimiz kadarıyla, verileri kendi amaçları için bilerek işleyen sağlayıcıların üçüncü taraf hizmetlerini ve içeriğini, web sitemizdeki içerik veya hizmetlerin sunumu dışındaki amaçlar için iletişimi durduracak veya iletişim yalnızca hizmeti aktif olarak kullanmaya karar verirseniz gerçekleşecek şekilde yapılandırdık. Üçüncü taraflarca toplanan veriler ve bunların işlenmesi üzerinde hiçbir etkimiz olmadığından, verilerinizin işlenmesinin süreci ve kapsamı hakkında herhangi bir bağlayıcı bilgi sağlayamayız.

Bu nedenle, verilerinizin toplanması ve işlenmesinin amacı ve kapsamı hakkında daha fazla bilgiyi, entegre ettiğimiz hizmet ve içerik sağlayıcılarının veri denetleyicileri için veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz:

6. Verilerimi kim alır?

Şirketimizde, Bölüm 4'te sunulan amaçları yerine getirmek için verilerinize ihtiyaç duyan departmanlar bu verilere erişim elde edecektir. Görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcılar da verilerinize erişebilir ("işlemciler" olarak da anılır). Talimatlara, veri güvenliğine ve verilerinizin bu hizmet sağlayıcılar tarafından gizli bir şekilde ele alınmasına uyulması gerekliliği, işleme sözleşmeleri yoluyla sağlanır.

Verilerin reklam ortakları, sosyal medya hizmetleri sağlayıcıları veya kolluk kuvvetleri ("üçüncü taraflar" olarak anılacaktır) gibi diğer alıcılara iletilmesi, yalnızca yasal hükümlerin gerektirdiği veya izin verdiğiniz durumlarda gerçekleşir. Haber bültenimizi almanızla bağlantılı olarak, verilerinizin size özel reklam amacıyla şirket grubumuz Arvato'nun yan kuruluşlarına iletilmesine de izin vermiş olursunuz  . Verilerinizin gizli bir şekilde ele alınması ve veri koruma düzenlemelerine uyum, dahili veri koruma yönergeleri ve ortak veri güvenliği yönetimi aracılığıyla sağlanır.

7. Verilerim üçüncü bir ülkede işleniyor mu?

Bölüm 6'da adı geçen hizmet sağlayıcıların ve/veya üçüncü tarafların AB/AEA dışında şubeleri olduğu sürece, bu durum verilerinizin AB/AEA için uygun bir veri koruma düzeyinin garanti edilemediği bir ülkeye iletilmesine yol açabilir. Bununla birlikte, böyle bir veri koruma seviyesi, uygun bir garanti ile sağlanabilir. AB Komisyonu tarafından sağlanan standart sözleşme maddeleri, uygun bir garanti örneğidir. Sözleşme ilişkimizin yürütülmesi için üçüncü ülkeye transferin gerekli olması halinde istisnai olarak her türlü teminattan feragat edilebilir. AB Komisyonu ayrıca bazı üçüncü ülkeleri güvenli üçüncü ülkeler olarak kabul etti, bu da şirketin bu durumlarda uygun garantiler vermesine gerek olmadığı anlamına geliyor.

Üçüncü ülkeye aktarım, web izleme ve çevrimiçi reklamcılık için Google hizmetlerinin kullanılması yoluyla gerçekleşir. Prensip olarak, veriler AB içinde Google tarafından işlenecektir. Google, ABD'deki verilere yalnızca teknik bakım gibi istisnai durumlarda erişebilecektir.

Hedefli reklamcılık söz konusu olduğunda, haber bültenimiz aracılığıyla üçüncü ülke aktarımı da gerçekleşebilir. İştiraklerimizden bazıları  AB/AEA dışındadır (örneğin ABD veya Şanghay). AB Komisyonu'nun şartlarına uygun olarak bu iştiraklerle standart sözleşme maddeleri imzaladık. Daha fazla bilgiyi burada eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do bulabilirsiniz.

8. Hangi veri koruma haklarına sahibim?

Hakkınızda sakladığımız kişisel veriler hakkında istediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Hakkınızdaki veriler yanlışsa veya artık güncel değilse, düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, GDPR Madde 17 ve 18 uyarınca verilerinizin silinmesini veya işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, sağladığınız verileri ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına da sahip olabilirsiniz ("veri taşınabilirliği hakkı" olarak da bilinir).

Kişisel verilerin belirli amaçlarla işlenmesine izin verdiyseniz, bu izni gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Para çekme işlemi, Bölüm 1'de belirtilen sözleşme adresi aracılığıyla şirkete gönderilmelidir.

GDPR Madde 21 uyarınca, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, GDPR Madde 6 (1) f uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine karşı istediğiniz zaman itirazda bulunma hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin doğrudan reklam amacıyla işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Aynısı, web sitesinin sağlanması için kesinlikle gerekli olmamaları koşuluyla, bireysel çerezleri kullanırken otomatik prosedürler için de geçerlidir.

Ayrıca, bir veri koruma yetkilisine başvurma ve itirazlarınızı ona iletme seçeneğiniz vardır. Sorumlu makam

Kuzey Ren-Vestfalya Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Eyalet KomiseriKavalleriestr. 2-440213 DüsseldorfAlmanya Telefon: +49 211/38424-0Faks: +49 211/38424-10E-Posta: poststelle@ldi.nrw.de

İkamet ettiğiniz yerden sorumlu veri koruma yetkilileriyle de iletişime geçebilirsiniz.