DEĞER VERİYORUZ

Çevresel Sürdürülebilirlik

Küresel bir lojistik sağlayıcı olarak hedefimiz, malzemeleri A noktasından B noktasına taşımaktan daha fazlasını kapsamaktadır. Eylemlerimiz aracılığıyla çevreye olumlu bir etki yapmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz

an aerial view of a complete logistics site with solar panels for sustainability on the roof

Çevresel sorumluluğumuzun bir parçası olarak, şirket faaliyetlerimizin tüm yönlerini kapsayan çevresel sürdürülebilirlik girişimlerini halihazırda uyguluyoruz.  Sera gazı emisyonlarını azaltmaktan enerji tasarruflu teknolojiler kullanmaya, daha çevre dostu alternatiflere geçmekten atıklardan kaçınmaya kadar, tedarik zincirindeki çevresel etkimizi göz önünde bulunduruyoruz. En son yenilikleri kullanarak, müşterilerimizle birlikte verimli süreçler ile çevrenin korunmasını dengeleyen sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışıyoruz.

Çevresel
sürdürülebilirlik hedeflerimiz

Ocak 2023'ten itibaren dünya çapında %100 yeşil elektrik

Dağıtım merkezlerimiz için, kendi kullanımımız için fotovoltaik sistemlerle elektrik üretmediğimiz yerlerde, 2023'ün başından itibaren %100 yeşil elektrik satın alıyoruz.

2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında %50 azalma

Kapsam 1 ve Kapsam 2'den kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 referans değerine kıyasla %50 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Benzer şekilde, 2030 yılına kadar paket başına Kapsam 1, 2 ve 3'ten kaynaklanan sera gazlarını %50'sini azaltmayı hedefliyoruz.

Kaçınılmaz sera gazı emisyonlarının 2030'dan itibaren dengelenmesi

2030'dan itibaren, kaçınılmaz emisyonlar, uzun vadede atmosferdeki CO2 emisyonlarını bağlayan ve böylece neden olduğumuz emisyonları etkili bir şekilde nötralize eden gönüllü iklim koruma projeleri ile dengelenecek.

Lojistik süreçlerimizde ekonomik, ekolojik ve sosyal unsurların birlikte ele alınması bizim için mutlak bir gerekliliktir. Bu nedenle 'sürdürülebilir lojistik' bizim için geleceğe yatırımla eş anlamlıdır.

Andreas Barth President Tech & Head of ESG

FAALİYETLERİMİZ

Birçok tesiste kendi güneş enerjimizi kullanıyor, dünya çapında %100 yeşil elektrik tedarik ediyor ve tesislerimizin enerji verimliliğini sürekli olarak geliştiriyoruz. Binalarımız yüksek standartlara uygun ve sertifikalıdır. Çevresel etkilere ilişkin şeffaf raporlamaya da büyük önem veriyoruz.

Arvato İklim Raporu

En son İklim Raporu'nda ilerlememiz, başarılarımız ve karşılaştığımız zorluklar hakkında daha fazla bilgi edinin.