We care

Zrównoważony rozwój

Zrównoważone działania wykraczają poza kwestie czysto ekologiczne. Obejmuje nie tylko ochronę naszych zasobów naturalnych, ale także aspekty społeczne i korporacyjne.

an aerial view of a complete logistics site with solar panels for sustainability on the roof

W ramach ESG (Environmental, Social & Governance) patrzymy na zrównoważony rozwój z holistycznej perspektywy i uwzględniamy odpowiedzialność społeczną. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w dialoguspołecznym, ale także w rosnącym zapotrzebowaniu klientów na zrównoważone rozwiązania. W zakresie naszej odpowiedzialności za środowisko, już teraz dbamy o zmniejszenie naszych emisji i przejście na ekologiczne alternatywy, aby wspólnie z naszymi klientami opracowywać i wdrażać  zrównoważone rozwiązania. 

Nasze cele środowiskowe

Zakup 100% zielonej energii elektrycznej od stycznia 2023 r. 

Dla naszych centrów dystrybucyjnych od początku 2023 r. kupujemy w 100% zieloną energię elektryczną - wszędzie tam, gdzie nie produkujemy jej sami z instalacji fotowoltaicznych. 

50% redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.

Zobowiązaliśmy się do zmniejszenia o 50% emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2  do 2030 r. w porównaniu z poziomem bazowym z 2018 r. Podobnie, do 2030 roku wyznaczyliśmy sobie cel zmniejszenia o 50% emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 w przeliczeniu na paczkę. 

Kompensacja nieuniknionych emisji gazów cieplarnianych od 2030 r. 

Począwszy od 2030 r. nieuniknione emisje będą kompensowane w ramach portfela dobrowolnych i długoterminowych  projektów ochrony klimatu,j, aktóre skutecznie zneutralizują emisje spowodowane przez naszą firmę. 

Wspólne uwzględnianie aspektów ekonomicznych, ekologicznych
i społecznych w naszych procesach logistycznych jest dla nas absolutną koniecznością. Z tego powodu "zrównoważona logistyka" jest dla nas synonimem inwestycji
w przyszłość.

Andreas Barth President Tech & Head of ESG

Nasze działania

W wielu lokalizacjach korzystamy z własnej energii słonecznej, na całym świecie kupujemy 100% zieloną energię elektryczną i stale poprawiamy efektywność energetyczną naszych centrów logistycznych. Nasze budynki spełniają wysokie standardy i posiadają odpowiednie certyfikaty. Przywiązujemy również dużą wagę do przejrzystego raportowania wpływu na środowisko.

Raport klimatyczny Arvato

Dowiedz się więcej o naszych postępach, sukcesach i wyzwaniach w najnowszym Raporcie Klimatycznym.