ÖNEMSİYORUZ

ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK

Sürekli büyüyen, çeşitlilik arz eden ve uluslararası bir ekibiz. Globalde aktif bir şirket olarak, çok çeşitli kültürler günlük rutinimize dahil oluyor. Bu çeşitlilik, şirket olarak dinamik gelişimimizin önemli bir parçasıdır. Farklı fikirler, deneyimler ve bakış açıları, çalışanlarımız için sağlamak istediğimiz yaratıcı ortama önemli ölçüde katkıda bulunur ve bu da başarımız için önemli bir ön koşuldur.

a rooftop terrace under blue skies with a kicker table in the foreground and several employees talking in the background.

SORUMLULUĞUMUZ

Çalışanlarımızın farklı geçmişlerine, bakış açılarına ve yeteneklerine değer veriyor ve bu çeşitliliği daha da artırmak istiyoruz. Bunu başarmak için hoşgörü, fırsat eşitliği ve kapsayıcılığa olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu niyet, şirketimizin değerlerine ve kültürüne dayanmaktadır ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak amacıyla iç süreçlerimizi, politikalarımızı ve işyeri kültürümüzü geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Yönetim Kurulu, yöneticiler ve İK çalışanlarımız, her bireyin aidiyet hissettiği ve potansiyelini tam olarak geliştirebildiği açık ve saygılı bir çalışma ortamı yaratarak örnek olma konusunda özel bir sorumluluğa sahiptir. Bununla birlikte, tüm çalışanların adil ve kapsayıcı bir çalışma ortamının yaratılmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz.

two smiling female employees wearing black arvato tshirts in a warehouse

ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK POLİTİKASI

İnceleyin