We care

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

We zijn een divers en internationaal team dat voortdurend groeit. In een wereldwijd actief bedrijf hebben we een grote verscheidenheid aan culturen in onze dagelijkse routine. Deze diversiteit is een belangrijk onderdeel van onze dynamische ontwikkeling als bedrijf. Verschillende ideeën, ervaringen en perspectieven dragen aanzienlijk bij aan de creatieve omgeving die we onze werknemers willen bieden, wat een belangrijke voorwaarde is voor ons succes.

a rooftop terrace under blue skies with a kicker table in the foreground and several employees talking in the background.

Onze verantwoorde­lijkheid

We waarderen de verschillende achtergronden, perspectieven en talenten van onze werknemers en willen deze diversiteit verder vergroten. Om dit te bereiken zetten we ons in voor tolerantie, gelijke kansen en inclusie. Deze intentie is verankerd in de waarden en cultuur van ons bedrijf en we werken voortdurend aan het verbeteren van onze interne processen, ons beleid en onze werkcultuur om onze doelen te helpen bereiken. De Raad van Bestuur, managers en HR hebben een speciale verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven door een open en respectvolle werkomgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en zich volledig kan ontplooien. We verwachten echter dat alle medewerkers bijdragen aan het creëren van een eerlijke en inclusieve werkomgeving.

two smiling female employees wearing black arvato tshirts in a warehouse

Beleid inzake diversiteit, gelijkheid en inclusie

Nu bekijken