Zrównoważone łańcuchy dostaw

Sprawdź, jak działają

Zrównoważone działania są niezbędne i uważane za oczywiste przez klientów końcowych. Jednym z ważnych aspektów są innowacyjne rozwiązania logistyczne, które uwzględniają aspekty etyczne, społeczne i ekologiczne. Pomagamy w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Decydującą rolę odgrywa dla nas zastosowanie wydajnych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyzacji w magazynie.

An arvato site with photovoltaic systems on the roof

Liczy się kompletny łańcuch dostaw

Przyglądamy się całemu cyklowi życia produktów i usług - od zakupu i wykorzystania surowców po logistykę, zwrot produktów i recykling. Tylko wspólnie, ze wszystkimi interesariuszami w łańcuchu dostaw możemy stworzyć prawdziwie zrównoważone rozwiązanie umożliwiające przejrzyste procesy i płynne informacje na temat pochodzenia wszystkich komponentów i towarów oraz podejmowanie najlepszych decyzji na tej podstawie.

Andreas Barth, President Tech and Group Head of ESG at Arvato standing between two high racks

Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw jest dużym wyzwaniem dla firm ze względu na wysoki poziom złożoności i wiele podmiotów zaangażowanych w cały proces logistyczny. Wspieramy naszych klientów, zapewniając im jak największą przejrzystość.

Andreas Barth Group Head of ESG & President Tech Industry

Wybrane zrównoważone inicjatywy Arvato

Dowiedz się więcej
Automatyczne maszyny do pakowania
top view on a carton packing machine in a warehouse
Dowiedz się więcej
Operacje bez użycia papieru
a monitor in a logistics warehouse is scanned with a hand scanner
Dowiedz się więcej
Monitoring emisji
w transporcie
a woman sits on a gray couch with a laptop on her lap and is on the phone
Bird's eye view: Arvato buildings fully equipped with photovoltaic systems

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
W ARVATO – bierzemy odpowiedzialność za środowisko

Przeczytaj więcej o naszych celach klimatycznych