Zrównoważone łańcuchy dostaw

Sprawdź, jak działają

Zrównoważone działania są niezbędne i uważane za oczywiste przez klientów końcowych. Jednym z ważnych aspektów są innowacyjne rozwiązania logistyczne, które uwzględniają aspekty etyczne, społeczne i ekologiczne. Pomagamy w osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Decydującą rolę odgrywa dla nas zastosowanie wydajnych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu automatyzacji w magazynie.

An arvato site with photovoltaic systems on the roof

Liczy się kompletny łańcuch dostaw

Przyglądamy się całemu cyklowi życia produktów i usług - od zakupu i wykorzystania surowców po logistykę, zwrot produktów i recykling. Tylko wspólnie, ze wszystkimi interesariuszami w łańcuchu dostaw możemy stworzyć prawdziwie zrównoważone rozwiązanie umożliwiające przejrzyste procesy i płynne informacje na temat pochodzenia wszystkich komponentów i towarów oraz podejmowanie najlepszych decyzji na tej podstawie.