Whitepaper

Whitepaper Innovation and Sustainability

Nowe badanie dotyczące wpływu technologii Przemysłu 4.0 na zrównoważony rozwój w logistyce

WPŁYW TECHNOLOGII PRZEMYSŁU 4.0 NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EKONOMICZNY, EKOLOGICZNY I SPOŁECZNY W LOGISTYCE

Dostawcy usług logistycznych (LSP) są pod presją, aby świadczyć usługi realizacji zamówień, jednocześnie pracując nad bardziej zrównoważonym prowadzeniem działalności przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu. Dostawcy usług logistycznych mają nadzieję, że wykorzystanieinnowacyjnych technologii pozwoli im sprostać wymaganiom dynamicznej branży, ale pozostają niepewni co do rzeczywistego wpływu. Rosnąca świadomość i presja na zrównoważony rozwój w (globalnych) łańcuchach dostaw ze strony rządów, klientów i konsumentów zmusza dostawców usług logistycznych do ponownego przemyślenia swoich łańcuchów wartości i odejścia od czysto ekonomicznego modelu biznesowego na rzecz bardziej zrównoważonej strategii dążenia do zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii społecznych i środowiskowych.

Czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0) kładzie nacisk na cyfryzację, automatyzację i technologie analityczne, takie jak systemy cyberfizyczne, Internet rzeczy (IoT), Big Data, sztuczna inteligencja (AI) i rzeczywistość rozszerzona. W obszarach niższego szczebla łańcuchów dostaw, takich jak magazyn i realizacja zamówień, technologie takie jak zautomatyzowane przechowywanie i pobieranie, kompletacja części przez roboty lub wizja AI mogą sprostać wyzwaniom, takim jak wyższe oczekiwania klientów, dostawa następnego dnia, śledzenie zamówień, zwiększona współpraca (sieciowa), zwinne ustalanie cen i jakość usług.

Biała księga Innowacje i zrównoważony rozwój - wpływ technologii Przemysłu 4.0 na zrównoważony rozwój w log istyce dotyczy korelacji innowacyjnych technologii i strategii zrównoważonego rozwoju w logistyce. Przeprowadzono wywiady z praktykami innowacji i zrównoważonego rozwoju z Arvato w celu dalszego zbadania roli technologii Przemysłu 4.0 (I4.T0) w zrównoważonym rozwoju LSP i uzyskania wglądu w realizowane projekty. Autorką jest nasza koleżanka Karoline Kowalik, inżynier logistyki i doktorantka w dziedzinie innowacji i zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie w Maastricht.

I4.0T stanowi wyzwanie w opracowywaniu holistycznej strategii korporacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chociaż oferuje korzyści ekonomiczne, takie jak redukcja kosztów i optymalizacja procesów, jego wpływ na środowisko jest różny i wymaga starannej oceny. Jeśli chodzi o kwestie społeczne, wdrożenie I4.0T może poprawić wizerunek marki i warunki w miejscu pracy. Zrozumienie jego całkowitego wpływu jest niezbędne do oceny jego prawdziwej wartości.

Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem i wpływem technologii Przemysłu 4.0 na zrównoważony rozwój w logistyce, możesz przeczytać pełną białą księgę tutaj:

Pobierz naszą białą księgę już teraz (Dostępne tylko w języku angielskim)