Aktualności|

Arvato wins E-Learning Award 2023

Arvato has won the eLearning Journal's eLearning Award in the digitalization category for its Digital Champions Program.

Zainicjowany w 2019 r. program edukacyjny ma na celu zapewnienie pracownikom międzynarodowego dostawcy usług w zakresie łańcucha dostaw i handlu elektronicznego szerokiej wiedzy na temat cyfryzacji, praktycznego kontaktu z przydatnymi narzędziami oraz sieci ekspertów cyfrowych. Program edukacyjny składa się z sześciu modułów: New Work, Cloud Fundamentals, Innovation Management, Data & AI oraz Future Warehouse. Uczestnicy mogą wybrać kursy zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi.

Każdego roku nagroda honoruje innowacyjne i kreatywne projekty w dziedzinie cyfrowego uczenia się. Ostatecznie najnowocześniejsze projekty zwyciężyły w 84 różnych kategoriach. Stefanie Rheker, Chief Human Resources Officer w Arvato, jest dumna z nagrody: "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że jury doceniło nasz innowacyjny projekt nagrodą eLearning Award. Jest to zarówno potwierdzenie, jak i zachęta. Dla powodzenia każdego projektu cyfryzacji niezbędne jest pozyskiwanie ludzi i podnoszenie ich świadomości na ten temat. Dzięki naszemu programowi Digital Champions oferujemy naszym pracownikom możliwość zagłębienia się w tematy, które faktycznie pomagają im w codziennym życiu zawodowym, a tym samym motywują ich do samodzielnej nauki".

Z sukcesem, ponieważ trzecia kohorta niedawno pomyślnie ukończyła program, a planowanie kolejnej grupy jest już w toku. Odbywa się on wyłącznie cyfrowo i jest skierowany nie tylko do pracowników z zawodów handlowych i zarządzających od szczebla juniorskiego w górę, ale także do pracowników z obszarów operacyjnych. W każdej kohorcie może wziąć udział 200 osób, a napływające zgłoszenia znacznie przewyższają liczbę dostępnych miejsc. "Wskaźnik ukończenia na poziomie 83 procent i średni wskaźnik uczestnictwa w poszczególnych sesjach na poziomie 80 procent pokazują nam, że nasz program wzbudził zainteresowanie naszych pracowników" - mówi Stefanie Rheker.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami.

Press Office
Arvato Communications