We care

Różnorodność, równość i integracja

Jesteśmy zróżnicowanym i międzynarodowym zespołem, który stale się rozwija. W firmie działającej globalnie mamy do czynienia z szeroką gamą kultur. Ta różnorodność jest ważną częścią naszego dynamicznego rozwoju jako firmy. Różne pomysły, doświadczenia i perspektywy znacząco przyczyniają się do tworzenia kreatywnego środowiska, które chcemy zapewnić naszym Pracownikom i Pracowniczkom, co jest ważnym warunkiem naszego sukcesu.

a rooftop terrace under blue skies with a kicker table in the foreground and several employees talking in the background.

Nasza odpowiedzialność

Cenimy różnorodność w zakresie pochodzenia, perspektyw oraz talentów naszych Pracowników i Pracowniczek i chcemy ją jeszcze bardziej zwiększać. Aby to osiągnąć, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad tolerancji, równych szans i włączenia społecznego. Jest to głęboko zakorzenione w wartościach i kulturze naszej firmy. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych wewnętrznych procesów, zasad i kultury miejsca pracy, aby wspierać osiąganie naszych celów. Zarząd, menedżerowie i działy HR ponoszą szczególną odpowiedzialność za dawanie przykładu poprzez tworzenie otwartego i pełnego szacunku środowiska pracy, w którym każda osoba ma poczucie przynależności i może w pełni rozwijać swój potencjał. Oczekujemy jednak, że wszyscy Pracownicy i Pracowniczki będą przyczyniać się do tworzenia sprawiedliwego i włączającego miejsca pracy.

two smiling female employees wearing black arvato tshirts in a warehouse

Polityka różnorodności, równości i integracji

Zobacz teraz