Historie sukcesu naszych partnerów | Microsoft

Przeniesienie i konsolidacja naszych systemów SAP w Microsoft Azure

WSPÓLNIE Z NASZYM PARTNEREM, FIRMĄ MICROSOFT, ZOPTYMALIZOWALIŚMY OPERACJE MAGAZYNOWE I ZAPEWNILIŚMY WYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA, SKALOWALNOŚCI I STABILNOŚCI.

SAP na Azure - właściwa decyzja dla rozwijającej się firmy

Szybkość, skalowalność i elastyczność mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i sukcesu naszych klientów, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Pracujemy nad strategią cloud-first jako podstawą globalnej współpracy i doskonałości operacyjnej. Łącząc wykwalifikowanych ludzi i innowacyjną technologię - nasza kultura jest definiowana przez dostarczanie doskonałości operacyjnej z silnym ukierunkowaniem na klienta.

Jednym z naszych największych projektów migracyjnych było zmniejszenie złożoności i poprawa stabilności środowisk SAP w chmurze. Na początku 2023 r. zakończyliśmy pełną migrację naszych dużych systemów SAP, w tym środowiska SAP S/4HANA, do Microsoft Azure - platformy, która jest doskonale dostosowana do naszej strategii nowoczesnego miejsca pracy. Pozwala to, dla naszych klientów zapewnić niezawodne procesy, oferując elastyczność i zdolność do adaptacji oraz oszczędności kosztów.

Przyspieszenie procesów

W związku z przejściem na SAP w chmurze, priorytetowo potraktowaliśmy migrację naszych globalnych systemów produkcyjnych i infrastruktury wspierającej nasze usługi logistyczne dla klientów w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Systemy te muszą być stale dostępne, więc doceliśmy łatwości wdrożenia i szerokich możliwościach platformy Azure. Udało nam się przeprowadzić wszystkie migracje na platformę Azure w jednym kroku, przenosząc lokalne obciążenia do SAP S/4HANA na platformie Azure w ciągu jednego weekendu. Naszym celem dla każdej migracji i uaktualnienia do S/4 było utrzymanie jak najkrótszego czasu przestoju, a udało nam się to w mniej niż 48 godzin, przy użyciu Azure ExpressRoute do skalowania transferu ponad 4 terabajtów czystych danych systemowych do chmury i przy użyciu naszego zoptymalizowanego podejścia, aby zapewnić jednoczesną aktualizację. Dzięki temu, że nasze procesy magazynowe i powiązane z nimi zadania są obsługiwane przez systemy SAP, każdy poziom organizacji korzysta teraz z ulepszonej oferty infrastruktury na platformie Azure.

Gdy wymagana jest konserwacja lub poprawki, systemy można wyłączyć i ponownie włączyć w ciągu jednego weekendu. Możemy również skonfigurować nowe środowiska od zera w 10 minut, w porównaniu z godzinami wcześniejszych prac. Oba te rozwiązania pomagają nam zapewnić nieprzerwane działanie skanerów, wag, wózków widłowych i innych urządzeń magazynowych oraz powiązanych z nimi danych, które mają kontakt z naszymi systemami i infrastrukturą SAP. Wszystkie te prace wykonaliśmy w założonym czasie i w ramach przewidzianego budżetu. 

Większa elastyczność - mniejsza złożoność

Po migracji wykorzystaliśmy platformę Azure, aby zrealizować nasz długoterminowy cel polegający na redukcji i konsolidacji dziesiątek domen. Migracja środowiska SAP na platformę Azure i korzystanie z najnowszych maszyn wirtualnych i zasobów Azure zapewniło nam większą elastyczność, większą stabilność i, co najważniejsze, krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek.

Przed migracją na platformę Microsoft Azure korzystaliśmy z ponad 70 systemów, a teraz po optymalizacji zredukowaliśmy je do 40 działających na platformie Azure.

Stefan Koehne IT Director Platform Services & SAP Architect, Arvato

W rezultacie ugruntowaliśmy najnowocześniejszy proces, aby włączyć nowe usługi do naszego modelu biznesowego i jak najlepiej przygotować się na przyszłość. Na przykład: używamy skanerów RF w naszym procesie towarowym, wykorzystujemy rozpoznawanie obrazu w naszych magazynach w procesie cyklu zwrotów produktów, gdzie AI może ocenić stan jakości towarów. Integracja tych usług byłaby niemożliwa, gdyby cała platforma nadal znajdowała się w lokalnym centrum danych. Jest to znacznie łatwiejsze, gdy cała platforma znajduje się w chmurze lub, w przypadku przetwarzania brzegowego, jest wewnętrznie podłączona do szybkiej sieci Microsoft.

 

Nowe lokalizacje w rekordowym czasie

Konfigurowanie nowych lokalizacji przy użyciu jedynie połączenia internetowego i routera mobilnego przebiega sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu jesteśmy mniej zależni od innych dostawców i dużej ilości sprzętu, szczególnie w momencie konfiguracji. Dzięki SAP na platformie Azure możemy dostosowywać nasze procesy i infrastrukturę, zwiększać przepustowość naszych połączeń, przesyłać więcej procesorów i pamięci do naszych maszyn wirtualnych oraz bezproblemowo zarządzać szczytowymi obciążeniami.

Połączenie SAP S4/HANA i Azure pozwala nam oferować wyjątkowe usługi IT dla naszych klientów logistycznych na całym świecie.

Stefan Koehne IT Director Platform Services & SAP Architect, Arvato

SAP S4/HANA oparty na Azure to nasz wybór dla bezpiecznego i przyszłościowego środowiska ERP, ponieważ zapewnia najnowocześniejsze i niezawodne operacje w elastycznej i skalowalnej architekturze IT. Dzięki migracji SAP na Azure byliśmy w stanie znacznie skrócić czas konserwacji i wprowadzania poprawek, a także zredukować i skonsolidować dziesiątki domen. Nasza infrastruktura w chmurze spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i gwarantuje naszym klientom pełną przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. Teraz możemy jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w całym łańcuchu dostaw.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Więcej historii sukcesu